Co robi murarz?

Profesja murarza łączy się nierozerwalnie z budownictwem. To właśnie na placu budowy najłatwiej spotkać fachowców, którzy zajmują się w pierwszej kolejności stawianiem ścian, bo właśnie to jest podstawowe zadanie wszystkich murarzy. Kwestią otwartą pozostaje, z jakich materiałów będzie korzystał murarz przy realizacji konkretnego zlecenia.

Musi on znać różne techniki budowlane i operować nimi sprawnie – jedynie wówczas może liczyć na stały angaż i regularne zarobki. Jako że technologii w budownictwie mamy naprawdę wiele, to należy być z nimi na bieżąco, aby odnajdywać się na rynku. Solidny i profesjonalny murarz radzi sobie doskonale z realizacją zadań związanych z wznoszeniem ścian z cegieł, komponentów betonowych i gipsowych, kamieni czy ceramiki.

Zakres jest oczywiście szerszy, ponieważ stale pojawiają się nowe rozwiązania, zorientowane chociażby na zwiększenie energooszczędności budowli. Poza ścianami murarze wykonują także schody, filary czy stropy dachowe. Mogą zajmować się tynkowaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych czy układać warstwy elewacji.

Posiadający odpowiednie uprawnienia murarz może prowadzić prace rozbiórkowe i kierować nimi. Z reguły jednak zatrudniany jest przy budowie nowych lub remontach istniejących obiektów. Najczęściej jest to praca zespołowa – grupa murarzy dzieli obowiązki między siebie i wykonuje zadania zgodnie z przyjętym planem pracy.

Z racji faktu, że często praca odbywa się na rusztowaniach, niemile widziany u murarza jest lęk wysokości. Ponadto przydatna jest sprawność fizyczna, dobra koordynacja ruchowa i ogólnie dobry stan zdrowia.