Komunikacja wirtualna

Komunikowanie się ludzi przez internet nie jest tradycyjną formą porozumiewania się. Głównym jej ograniczeniem jest bazowanie na komunikatach werbalnych.

Płaszczyzna emocjonalna ma tu swój udział w nikłym stopniu, co znacznie utrudnia konwersację. Najszczęśliwszym rozwiązaniem w dziedzinie wirtualnej komunikacji jest możliwość obserwowania się nawzajem podczas rozmowy, która zbliżona jest do realnych warunków.

Niezbędne jest do tego posiadanie kamery internetowej, odpowiedniego oprogramowania oraz dobrego łącza internetowego. Najbardziej powszechnym sposobem porozumiewania się w sieci są jednak maile i komunikatory.

Tu króluje słowo pisane, które przekazać może jedynie treść komunikatu. Poza nią jednak pozostaje ładunek emocjonalny oraz cały szereg możliwych zabarwień wypowiedzi, które w przypadku normalnej rozmowy wyłapujemy na poziomie podświadomości.

Przy konwersacji internetowej w formie pisanej, zmuszeni jesteśmy często do bardzo dokładnej analizy komunikatów oraz wysnuwania przypuszczeń co do intencji nadawcy. Dodatkową cechą wirtualnych kontaktów pisemnych jest całkowita lub względna anonimowość, która równie dobrze może być zaletą w przypadku ustaleń zawodowych.

Wszystko zależy od celu komunikacji.