Kto może zrobić projekt domu?

Nim zajmiemy się układaniem kosztorysu i szukaniem wykonawcy, który zbuduje nasz dom, musimy posiadać pewne teoretyczne wyobrażenie na jego temat. Nie może się jednak ono ograniczać tylko do tego, co mamy w głowie. Musimy mieć w ręku rzetelny i kompletny projekt architektoniczny, który odtąd będzie jednym z najważniejszych dokumentów jakim będziemy się posługiwać w naszych relacjach z urzędnikami.

Budowa domu wymaga bowiem akceptacji ze strony organów administracji, która polega co najmniej na braku wyrażonego sprzeciwu wobec naszych zamiarów. Kluczową rzeczą jest zatem projekt budowlany. Musimy przedłożyć go urzędnikom, a ci dokonają oceny jego zgodności z warunkami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi przepisami odnoszącymi się do sfery budowlanej.

To istotne, bo jeśli nasz projekt nie będzie z nimi zgodny, to urząd ma podstawy do wydania odmownej decyzji o pozwoleniu na budowę. Bez niego nasze marzenia o własnym domu musimy przynajmniej odłożyć w czasie, a czasami zrezygnować z nich całkowicie. Kto może wykonać projekt naszego przyszłego domu? Nie ma mowy, aby robił to ktokolwiek – nawet jeśli posiada wiedzę i potrafi to uczynić.

Pod projektem musi się podpisać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Zwykle chodzi o architekta lub inżyniera budownictwa będącego członkiem terenowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do składanego w urzędzie projektu trzeba będzie dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że autor jest uprawniony do sporządzania takich dokumentów.

Poszczególne urzędy mogą stawiać dodatkowe wymagania odnośnie materiałów, które trzeba załączyć.