Odbiór budowlany a dziennik budowy

Budowa domu dobiegła końca i co dalej? Czy można się wprowadzić? Otóż, tak jak na etapie przygotowań do budowy trzeba dopilnować kilku formalności, tak i podobnie jest na zakończeniu budowy. Konieczne jest przeprowadzenie odbioru budowlanego. Przedstawiamy kilka ważnych informacji na temat odbioru budowlanego. Odbiór budowlany to złożenie w odpowiednim urzędzie zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z odpowiednią dokumentacją. Konieczne jest zgromadzenie dokumentów takich jak: świadectwo charakterystyki energetycznej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, oświadczenie kierownika budowy. Jednakże najważniejszym dokumentem jest dziennik budowy, bez którego nie może dojść do odbioru budowlanego.

Przez cały okres trwania robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę konieczne jest prowadzenie dziennika budowy. Trzeba pamiętać, że jest to obowiązek inwestora przewidziany w polskim prawie. Z tego powodu wszystkie prace budowlane powinny być w nim dokumentowane. Osoby uprawnione, przede wszystkim kierownik budowy oraz inwestor, dokonują wpisów na temat przebiegu prac. Zatem to tutaj znajdują się informacje o odbiorach prac instalacyjnych, protokoły oraz innego rodzaju uwagi i adnotacje odnośnie niespodziewanych zdarzeń. Z tego powodu, należy pamiętać, aby dziennik budowy był prowadzony prawidłowo i zgodnie z planem, ponieważ jest to dziennik urzędowy.

Niezłożenie dziennika budowy na zakończenie prac budowlanych może skutkować nieuzyskaniem odbioru budowlanego.

www.fundacjamarszzebry.pl