Reality show

Dzisiejsza telewizja dostarcza widzom nieskończonej ilości wrażeń. Od tradycyjnych filmów krótko- i długometrażowych aż po…

TV w Polsce

Pierwsze działania telewizyjne w Polsce miały miejsce w 1937 roku. Wtedy to zawiązano doświadczalny program…