Czym zajmuje się klinika kardiochirurgii?

Kardiochirurgia obejmuje swoim zakresem operacyjne leczenie mięśnia sercowego, a także naczyń krwionośnych. W ramach tej dziedziny medycyny możemy wyróżnić kardiochirurgię dziecięcą, a także kardiochirurgię dorosłych. Klinika kardiochirurgii powinna oferować pełen zakres usług, w ramach których świadczy konsultacje i zabiegi związane z chorobami serca i naczyń krwionośnych. Profesjonalna klinika powinna oferować swoim pacjentom diagnostykę kardiologiczną. Pacjent w takiej klinice kardiochirurgii ma możliwość zrealizowania zarówno nieinwazyjnych badań, jak i tych inwazyjnych. Wyspecjalizowane ośrodki przeprowadzają skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne. Jeśli chodzi o diagnostykę kardiologiczną, klinika kardiochirurgii powinna posiadać odpowiedni sprzęt do ich przeprowadzenia.

Niezbędna jest pracownika EKG. Pracownia echokardiografii z aparatem echokardiograficznym pozwala na wykonanie obrazu serca, a co za tym idzie postawienie odpowiedniej diagnozy. Natomiast diagnozowanie inwazyjne powinno być realizowane w oparciu o aparat angiograficzny. Na inwazyjne zabiegi składają się wszczepienia stymulatorów czy implantacje stentów. Każdy wyspecjalizowany ośrodek wykonuje poważne zabiegi kardiochirurgiczne. Operacje mogą być przeprowadzone w bezpieczny sposób przy udziale nowoczesnego sprzętu i wyspecjalizowanych kardiochirurgów. W takiej klinice pacjent może liczyć na właściwą diagnozę, przeprowadzony zabieg, a następnie ma zapewnioną kontrolę pozabiegową.