Kardiochirurgia inwazyjna

Postęp medycyny umożliwił nowoczesne metody leczenia wielu chorób. W dzisiejszych czasach możemy stosować inwazyjne sposoby w przypadku chorób serca. Kardiochirurgia zajmuje się właśnie operacyjnym leczeniem serca i naczyń krwionośnych.

Warto przyjrzeć się uważniej inwazyjnemu leczeniu przy zawale serca. Inwazyjne metody mają przywrócić u pacjenta właściwy przepływ krwi w mięśniu sercowym. Zawał mięśnia sercowego to poważna przypadłość.

Przy zawale zawale następuje zamknięcie tętnicy wieńcowej, która doprowadza krew do serca, co powoduje niedokrwienie, a w następstwie martwicę serca. Choroby układu krążenia są częstą przyczyną zgonów, dlatego nie można ich lekceważyć. Inwazyjne sposoby leczenia zawału mięśnia sercowego obejmują pomostowanie aortalno-wieńcowe oraz angioplastykę wieńcową.

Kardiochirurgia inwazyjna polega na udrożnieniu naczynia wieńcowego. W tym celu właśnie, obok leczenia farmakologicznego, można zastosować zabieg angioplastyki wieńcowej. Angioplastyka wieńcowa to jedna z metod kardiochirurgii inwazyjnej.

Zabieg pozwala poszerzyć zwężone lub udrożnić zamknięte naczynia, co możliwe jest za pomocą specjalistycznych baloników. Zabieg przebiega pod znieczuleniem miejscowym. Po zabiegu, niezbędne jest zażywanie leków przeciwkrzepliwych, by nie doprowadzić do zakrzepicy.

Kiedy niemożliwe jest wykonanie angioplastyki wieńcowej, można zastosować by-passy, czyli pomostowanie aortalno-wieńcowe. Jest to operacja na otwartej klatce piersiowej, która ma na celu wstawienie pomostów między danymi naczyniami.

www.gimsat.com.pl