Kinezyterapia w leczeniu urazów stawów kolanowych

Kinezyterapia to bardzo popularna technika stosowana w rehabilitacji. Podstawową techniką leczniczą jest ruch. Odpowiednio dobrane ćwiczenia mają za zadanie odzyskanie pełnej sprawności oraz poprawę komfortu życia chorego. Wyróżnia się kinezyterapię ogólną oraz miejscową.

W tej pierwszej stosowane są ćwiczenia, które oddziałują na całe ciało. W kinezyterapii miejscowej duże znaczenie mają ćwiczenia stosowane bezpośrednio na chory narząd. Wśród nich wyróżnia się ćwiczenia czynne, bierne, relaksacyjne czy naukę chodzenia. Kinezyterapia powszechnie stosowana jest w różnego typu chorobach i urazach stawu kolanowego.

Ćwiczenia mogą znacząco zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz obrzęki. Warunkiem jest systematyczne wykonywanie ćwiczeń. Chory nie powinien ćwiczyć samodzielnie. Konieczna jest obecność fizjoterapeuty, który na bieżąco ocenia prawidłowość wykonywania danego ćwiczenia.

Kinezyterapia umożliwia odzyskanie pełnej sprawności ruchowej stawu kolanowego.