Urazy więzadeł stawu kolanowego

Więzadła stawu kolanowego narażone są na różnego rodzaju urazy. Może do nich dojść np. w wyniku gwałtownego ruchu.

Więzadła nie są zbyt dobrze ukrwione, co oznacza, że ich pełna regeneracja jest długotrwała. W stawie kolanowych znajduje się kilka więzadeł, do których można zaliczyć więzadło poboczne przyśrodkowe, więzadło krzyżowe przednie i tyle czy więzadło rzepki. Rolą więzadeł jest ograniczenie m.

in. kierunku ruchu kolana. Urazy więzadeł są bardzo zróżnicowane.

Może dojść np. do naciągnięcia, naderwania bądź też całkowitego zerwania więzadła. W przypadku naciągnięcia więzadła stosuje się zazwyczaj fizjoterapia.

Naderwana więzadło najczęściej oznacza konieczność założenia stabilizatora bądź korzystania z kul ortopedycznych. Najbardziej skomplikowane w leczeniu jest całkowicie zerwane więzadło. W większości przypadków przeprowadza się rekonstrukcję uszkodzonego więzadła.

Wymaga to interwencji chirurgicznej. Nawet po zabiegu konieczna jest fizjoterapia oraz ćwiczenia rehabilitacyjne.