Na czym polega chirurgia naczyniowa?

Patologie w zakresie naczyń krwionośnych i limfatycznych to obszar, którym zajmuje się chirurgia naczyniowa. Ta gałąź chirurgii jest bardzo ważna, tak samo jak istotny jest prawidłowy dopływ krwi. Tylko odpowiednia ilość krwi jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania narządów, a co za tym idzie, zachowania życia. Choroby naczyniowe to częsta przyczyna śmierci. Nawet kilkuminutowe niedokrwienie może powodować nieodwracalne zmiany w organizmie. Chirurgia naczyniowa polega zatem na zapewnieniu właściwej drożności. Lekarze wykonują operacje, by udrożnić naczynia, poszerzyć światła naczynia czy usunąć niepożądane zmiany w ich obrębie. Do zadań lekarzy chirurgów naczyniowych należy również wstawianie protez czy przeszczep naczynia. Nie należy lekceważyć chorób naczyniowych, ponieważ zaniedbania mogą prowadzić do groźnych konsekwencji.

Jedną z takich chorób jest miażdżyca. W przypadku tej choroby, na ściankach tętnic odkładają się lipoproteiny, płytki krwi i sole wapnia. Ta choroba zapalna wiąże się również s rozrostem tkanki łącznej. Dotyk częściej mężczyzn po 40 roku życia. Chirurgia naczyniowa polega tutaj na udrażnianiu naczyń czy zakładaniu by-passów. Inne groźne choroby, które podchodzą pod leczenie w ramach tej gałęzi chirurgii to stopa cukrzycowa i zator tętnicy płucnej. Do tej kategorii zaliczamy również zespół Takayasu, czyli układowe zapalenie naczyń. Zapalenie zajmuje tętnicę płucną i aortę. Z takimi poważnymi chorobami ma do czynienia chirurg naczyniowy, który dostosowuje do pacjenta odpowiednie leczenie.