Nowotwór złośliwy

Nowotworu złośliwego nie można utożsamiać z rakiem. Rak jest tylko jedną z jego postaci. Wśród nowotworów złośliwych wyróżniamy wspomniane raki oraz mięsaki, chłoniaki, czerniaka, glejaka oraz potworniaka. Jest to nowotwór, który został utworzony z niedojrzałych komórek. Budowa takich komórek różni się od tych, które są prawidłowe. Złośliwa postać nowotworu wyróżnia się atypią i szybkim wzrostem. Funkcję tkanek upośledza sposób rozprzestrzeniania się nowotworu – poprzez naciekanie. Upośledzone tkanki mogą objawiać się przerzutami.

Raki to tylko jedne z rodzajów nowotworu złośliwego. Na raka najczęściej zapadają dorosłe osoby. U mężczyzn często występuje rak prostaty, płuca, głowy oraz szyi. Natomiast u kobiet diagnozowany jest rak piersi, a także rak szyjki macicy. Rakom towarzyszą przerzuty. Mogą być to przerzuty w węzłach chłonnych, do mózgu, płuc, wątroby, kości lub przerzuty regionalne. W przypadku złośliwych postaci raka stosuje się zazwyczaj agresywne formy leczenia. Z kolei mięsaki to nowotwory wywodzące się z tkanek miękkich.

Występują nie tak często jak raki. Rozwój mięsaków jest zazwyczaj utajony, dlatego często rozpoznaje się je już w zaawansowanym stadium. Mają zdolność do przerzutów i do wznawiania. W układzie chłonnym rozwijają się chłoniaki. Powiększone węzły chłonne to jeden z objawów występowania chłoniaków. Bardzo często występują u osób w młodym wieku. Natomiast glejaki to guzy mózgu, wywodzące się z komórek glejowych. Innym nowotworem złośliwym jest czerniak.

Wywodzi się z komórek barwnikowych, a jego tempo wzrostu jest naprawdę wysokie.